Reklamacja odbywa się na mocy i zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Klient ma obowiązek zgłoszenia reklamacji nie później niź 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności produktu z umową. Na reklamacje Klientowi przysługują 2 lata od daty zakupu widniejącej na paragonie, którego załączeniu jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

W celu dokonania reklamacji należy wysłać reklamowany produkt na adres firmy, gdzie obsługa zajmie się procesem reklamacji. Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz wysłane zabezpieczonego produktu na adres firmy wraz z formularzem. W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza, możliwe jest wysłanie go pocztą elektroniczną na adres: [email protected], a do przesyłki dołączenie kartki z numerem zamówienia.

keyboard_arrow_right
cart Koszyk